Mantelzorgwoning

Wat is een mantelzorgwoning?

Door de Rijksoverheid wordt voor de verzorging van onze ouderen en gehandicapten meer en meer een beroep gedaan op familieleden of goede vrienden,.... de zogenaamde mantelzorger. Om deze mooie maar ook intensieve taak goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat de zorgverlener en de zorgontvanger dicht bij elkaar wonen. Het bouwen van een vrijstaand comfortabel woninkje in de achtertuin of op het achtererf is vanzelfsprekend ideaal,...de zogenaamde mantelzorgwoning.

Waarom juist nu kiezen voor een mantelzorgwoning?

Per 1 november 2014 is de bouwwetgeving zodanig veranderd dat in bepaalde gevallen een mantelzorgwoning zonder vergunning kan worden gebouwd. Wanneer toch vergunning nodig is wordt de gemeente, door de wet, de mogelijkheid geboden in veel gevallen deze ook te kunnen verlenen. Deze wijziging van de wet kan zonder meer revolutionair genoemd worden. De wens van veel mensen om hulpbehoevende ouders of gehandicapte familieleden zelf te kunnen verzorgen, in hun eigen vertrouwde sociale omgeving, in een eigen vrijstaande comfortabele kleine woning, behoort nu in veel gevallen (eindelijk) tot de mogelijkheden.

Waarom de mantelzorgwoning van CASTOR?

De door CASTOR op deze website gepresenteerde recreatiewoning is zo ontworpen, gebruikmakend van hoogwaardige bouwdetaillering en materiaalkeuze, dat het geleverde  kwaliteitsniveau en leefcomfort vergelijkbaar is met die van een reguliere woning. Het gebruik als mantelzorgwoning is dan ook vanzelfsprekend en zeer aan te bevelen. Door bepaalde werkzaamheden zelf uit te voeren kan veel geld bespaard worden. Dit wordt op deze site uitgelegd onder de button 'Zelfwerkzaamheden'. Natuurlijk kan de mantelzorgwoning ook 'sleutelklaar' opgeleverd worden, hierover is meer informatie te vinden onder de button 'Toch de aannemer...'.

Voor een volledig beeld van hetgeen CASTOR u te bieden heeft wordt u uitgenodigd deze site te bekijken, het woord recreatiewoning te vervangen door mantelzorgwoning en tot het inzicht te komen dat dit mooie product wat door CASTOR u geboden wordt, veruit te verkiezen is boven een woonunit of stacaravan. Dergelijk gebouw kan in geen enkel geval het wooncomfort en de prijs/kwaliteitstsverhouding evenaren die u geboden wordt door de mantelzorgwoning van CASTOR. Niets is immers goed genoeg voor diegene waarvan u houdt. Kortom,...kies het beste!!

Verder is van belang te vermelden dat de mantelzorgwoning, in afwijking van wat onder de button 'artist impression' is te zien, gebouwd wordt met 1 slaapkamer en een ruime toilet-badruimte toegankelijk voor een rolstoelgebruiker. Verder is de woning drempelvrij en zijn alle deuropeningen in de zorgwoning 900 mm breed. Ter plaatse van de slaapkamer en de bad- toiletruimte worden schuifdeuren toegepast. Als waarborg voor bouwkwaliteit wordt de mantelzorgwoning gebouwd door het gerenommeerde Aannemersbedrijf LIPKE uit Elburg. www.lipke.nl

CASTOR bezit veel deskundigheid op het gebied van bouwwetgeving en aanverwante wetten waardoor u op zeer goede wijze geïnformeerd en geadviseerd kan worden. Door CASTOR wordt voor u gratis onderzoek gedaan of zonder omgevingsvergunning gebouwd kan worden of dat, wanneer dit niet zo is, omgevingsvergunning verleend kan worden. Verder is bij de prijs inbegrepen hetgeen onder de button 'Investering' op deze site wordt aangegeven.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. CASTOR adviseert en informeert u graag en geheel vrijblijvend !