Toch de aannemer ...

Mocht u de zelfwerkzaamheden of een aantal daarvan niet zelf willen of kunnen uitvoeren, dan bestaat vanzelfsprekend de mogelijkheid de aannemer dit te laten doen. CASTOR heeft een aantal modules van werkzaamheden samengesteld waarvoor de aannemer opdracht gegeven kan worden deze uit te voeren. De hieraan verbonden kosten worden hierna per onderdeel, excl. btw, aangegeven. Deze kosten komen dus bovenop de koopsom van de casco-recreatiewoning.

Module 1: bad- en toiletruimte

Uitvoeren door de aannemer

 • In de toilet-badruimte, tot aan het plafond, aanbrengen van wandtegels (8*).
 • In de toilet-badruimte aanbrengen van vloertegels. Ter plaatse van de deur van de toilet-badruimte aanbrengen van een kunststeen dorpel (10 en 11*).
 • In de toilet-badruimte sanitair te installeren (21*).

Kosten: € 2.300,-
(kosten tegels en sanitair zijn niet bij de prijs inbegrepen)


Module 2: isolatie en gevelbetimmering

Uitvoeren door de aannemer

 • Tegen het binnenspouwblad, tussen het regelwerk waarop de gevelbetimmering bevestigd wordt, aanbrengen van rechthoekige, vlakke, isolatieplaten. Nadat de isolatieplaat is aangebracht deze af te dekken met een waterdichte damp-open folie (3*).
 • Op de bovendorpel van de buitenkozijnen, een loodslabbe (of gelijkwaardige voorziening) aan te brengen (4*).
 • Het (gemetselde) buitenspouwblad af te dekken met een aluminium waterslagprofiel (5*).
 • Als gevelbekleding zogenaamd 'Zweeds rabat' (verduurzaamd) aan te brengen  (6*).
 • Als betimmering tegen de onderzijde van het dakoverstek multiplex type exterieur aan te brengen (7*).

Kosten € 5.200,-
(kosten materiaal zijn bij de prijs inbegrepen)


Module 3: plafonds en timmerwerk binnen

Uitvoeren door de aannemer

 • In de recreatiewoning een plafond van gipskartonplaten aan te brengen. Langs de wanden plinten aan te brengen. Ter plaatse van de ventilatie-unit in de keuken (achter het plafond) een deel van het plafond 'uitneembaar' te maken zodat de unit bereikbaar is (12*).
 • In de recreatiewoning de aansluitingen van de kozijnconstructies (toegepast in de gevels) op het kalkzandsteen binnenspouwblad, af te timmeren met multiplex type interieur (13*).
 • Daar waar de binnenwanden (slaapkamers/doucheruimte) aansluiten op de dakconstructie (boven de plafondconstructie) ter vermindering van geluidsoverdracht, PUR-schuim aan te brengen (14*).
 • Ter plaatse van de aansluiting van de binnendeurkozijnen op de binnenwanden, een afdeklatje aan te brengen (15*).
 • Ter plaatse van de onderdorpel van de raamkozijnen (binnen) een vensterbank aan te brengen (16*).
 • In de recreatiewoning, uitgezonderd de toilet-badruimte, vloerplinten aan te brengen (17*).

Kosten € 3.400,-
(kosten materiaal zijn bij de prijs inbegrepen)


Module 4: keuken

Uitvoeren door de aannemer

 • Op het stucwerk ter plaatse van het keukenblok, boven het aanrechtblad, tegelwerk aan te brengen (9*).
 • In de keuken een keukenblok aan te brengen (22*).

Kosten € 1.100,-
(kosten tegels en keukenblok zijn niet bij de prijs inbegrepen)


Module 5: riool

Uitvoeren door de aannemer

 • Het vuilwaterriool aan te leggen en aan te sluiten op het bestaande rioolstelsel c.q. opvangvoorziening ter plaatse van de bouwlocatie. Wanneer geen vuilwaterriool aanwezig is waarop aangesloten kan worden, een septictank te plaatsen (1*).
 • Voor het afvoeren van hemelwater twee PVC-standleidingen aan te brengen. Het hemelwater in beginsel op grindkoffers te lozen. Mocht op de bouwlocatie al hemelwaterriool aanwezig zijn, dan hierop aan te sluiten, mits dit door de gemeente is toegestaan (2*).

Kosten € 1.350,-
(kosten materiaal zijn bij prijs inbegrepen, uitgezonderd een eventueel te plaatsen septictank)


Module 6: schilderwerk buiten

Uitvoeren door de aannemer

 • Het houtwerk buiten, uitgezonderd het 'gronden', te schilderen/beitsen (18*).

Kosten € 3.000,-
(kosten materiaal zijn bij de prijs inbegrepen)


Module 7: schilderwerk binnen

Uitvoeren door de aannemer

 • Het houtwerk binnen, uitgezonderd het 'gronden', te schilderen en de wanden en de plafonds af te werken met zogenaamd spackspuitwerk (19 en 20*).

Kosten € 4.600,-
(kosten materiaal zijn bij de prijs inbegrepen)

 

* De hier aangegeven cijfers corresponderen met de zelf uit te voeren werkzaamheden onder de button 'Zelfwerkzaamheden' in het hoofdmenu.